• IN-TECH 1
  • Laboratorium
  • Prototypownia
  • IN-TECH 2

POIR 2014-2020 Poddziałanie 2.3.4 "Ochrona własności przemysłowej"

Na prośbę Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) informujemy, że Agencja prowadzi przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 2.3.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) "Ochrona własności przemysłowej". Nabór trwa do 31.03.2016 roku.

 

W ramach programu, wsparcie udzielane jest przedsiębiorstwom z sektora MSP (mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa) na projekty dotyczące:

- uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe) z możliwością wsparcie procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej,

albo

- realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowanu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Planowana minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu 10 000 zł, maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu - 1 000 000 zł. Poziom dofinansowania: do 50% (bez względu na wielkość przedsiębiorstwa i miejsce realizacji projektu).

Szcegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów oraz przeprowadzenia konkursu znajdą Państwo w Regulaminie konkursu na stronie PARP (www.parp.gov.pl) wchodząc kolejno w zakładki: "Dofinansowanie", "Fundusze 2014-2020", "POIR", "Ochrona własności przemysłowej", gdzie znajduje się link do pobrania dokumentacji do poddziałania.

 

 

Rozpoczęcie naboru do MInP

Zapraszamy do składania ofert działalności w Mieleckim Inkubatorze Przedsiębiorczości 

Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. jako operator Mieleckiego Inkubatora Przedsiębiorczości informuje, że w ramach  nowo uruchomionego Inkubatora jest dostępne dla przedsiębiorców trzynaście hal produkcyjnych o powierzchni od 73 do 150 m2. Oferujemy wynajem powierzchni produkcyjnych na preferencyjnych warunkach oraz usługi  dodatkowe w zakresie działalności innowacyjnej, transferu technologii, finansowania działalności gospodarczej.

Przedsiębiorstwa zainteresowane ulokowaniem działalności w MInP, zgodnie z Regulaminem MInP, powinny być w początkowej fazie rozwoju lub prowadzić działalność nie dłużej niż 3 lata, a ponadto spełniać podstawowe wymogi dotyczące prowadzenia działalności  innowacyjnej, badawczej, rozwojowej.

Agencja Rozwoju Regionalnego  „MARR” S.A.  jako operator MInP, zaprasza zainteresowane firmy do składania ofert ulokowania działalności w MInP. Dokumenty aplikacyjne są do pobrania w biurze Inkubatora Nowych Technologii IN-TECH 1, ul. Wojska Polskiego 9, 39-300 Mielec lub do ściągnięcia poniżej:

Zarządzenie Prezydenta

Załącznik nr 1 - Regulamin MInP

Załącznik nr 2 - Kwestionariusz badania statusu MŚP

Załącznik nr 3 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załączniki nr 4 i 5 - Stawki miesięczne czynszu, Podział dedykowanych miejsc postojowych

 

 

 

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIA OKRESOWE BHP

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIA OKRESOWE BHP DLA WSZYSTKICH
· ONLINE · NA KOMPUTERZE · NA SMARTFONIE · 
NOWOŚĆ!!!

 

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa do skorzystania z platformy szkoleniowej Zakładu Doskonalenia Zawodowego EDU GLOBAL firmy VENOVA sp. z o.o. z siedzibą w INTECH-1 w Mielcu, pok. 106B. Na naszej platformie prowadzimy szkolenia okresowe bhp dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych, dydaktycznych (nauczycieli), robotniczych, inżynieryjno-technicznych oraz na stanowiskach pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.

Szkolenie przeprowadzane jest odpłatnie w formie samokształcenia kierowanego, lub instruktażu w formie samokształcenia kierowanego, zorganizowanego przy użyciu platformy szkoleniowej  EDU GLOBAL. Szkolenie zakończone jest egzaminem, po zdaniu którego zostanie wystawione zaświadczenia według obowiązujących przepisów. Platforma szkoleniowa EDU GLOBAL cechuje się intuicyjnością i prostotą jej obsługi jak również konkurencyjnością cenową.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z krótką prezentacją „Zobacz jak odbyć kurs i zdać egzamin” umieszczoną na stronie kursy.edu-global.pl oraz z zamieszczonym tam „Regulaminem szkolenia BHP online” i „Cennikiem Usług”.

Serdecznie zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej oferty.