Prototypownia

Obecny rynek wymusza na przedsiębiorcy skrócenie czasu jaki upływa od pomysłu do jego realizacji. Wychodząc naprzeciw temu wymaganiu uruchomiliśmy nowoczesny sprzęt i oprogramowanie pozwalające na stosowanie inżynierii odwrotnej oraz szybkie wytworzenie prototypu.

 

Inżynieria odwrotna (reverse engineering)

Odtwarzanie skomplikowanych kształtów z wykorzystaniem tradycyjnych technik pomiarowych jest trudne, a czasem niemożliwe. Inżynieria odwrotna umożliwia uzyskanie trójwymiarowych modeli, dla których nie istnieje opis CAD. Dzięki temu można odtworzyć zagubioną lub nieistniejącą dokumentację projektową oraz zaktualizować lub opracować dokumentację powykonawczą.
Na wyposażeniu prototypowni posiadamy urządzenia służące do zbierania trójwymiarowej geometrii obiektów fizycznych (digitalizatory):

Szybkie prototypowanie (rapid prototyping)

Na wyposażeniu prototypowni posiadamy pięcioosiowe centrum obróbcze HASS VF-25D, na którym można wykonać prototyp detalu lub jego niewielką serię.