Kontakt

Inkubator Nowych Technologii IN-Tech 1
ul. Wojska Polskiego 9
39-300 Mielec
Tel.: 797 701 406 
biuro@intech-mielec.pl

 

Laboratorium wzorcujące
Tel.: 797 701 407
laboratorium@intech-mielec.pl

 

Prototypownia 
Tel.: 797 701 403 
prototypownia@intech-mielec.pl

 

Inkubator Nowych Technologii IN-Tech 2 
ul. Wojska Polskiego 3
39-300 Mielec
Tel.: 797 701 406
biuro@intech-mielec.pl