O inkubatorze IN-TECH

 

IN-TECH to część Agencji Rozwoju Regionalnego MARR SA składająca się z zespołu budynków In-Tech 1 i In-Tech 2 oferujących kompleksowe usługi wsparcia działalności firm. Powstał w efekcie realizacji projektu:

 

Tytuł projektu:

Budowa Inkubatora Nowych Technologii In-Tech wraz z rozbudową Mieleckiego Parku Przemysłowego.” Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej lata 2007-2013, Oś Priorytetowa I: Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie innowacji.

Projekt zrealizowany na podstawie umowy z PARP w Warszawie podpisanej 9.09.2009 r.

Beneficjent:

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR SA w Mielcu w partnerstwie z Gminą Miejską Mielec

Cel projektu:

Powstanie Inkubatora Nowych Technologii IN-Tech oraz rozbudowa infrastruktury Mieleckiego Parku Przemysłowego w Mielcu o elementy istotne z punktu widzenia poprawy warunków do prowadzenia działalności gospodarczej zwłaszcza innowacyjnej i usługowej w różnych dziedzinach techniki, wynikających zarówno z tradycji przemysłowej Mielca jak również współczesnych trendów wolnorynkowych rozwoju gospodarczego opartego na wiedzy i realizowanego szczególnie przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Czas realizacji:

maj 2009roku (złożenie wniosku) – sierpień 2013roku

Całkowita Wartość projektu: 68 277 289,17 PLN

Dofinansowanie: 41 429 130,14 PLN,

Wkład własny: 6 786 323,35 PLN

Działania inwestycyjne prowadzone były w czterech obszarach:

 • w obszarze inkubatora IN-Tech 1 realizowane były prace związane z rozbudową i przebudową istniejących budynków A, B, C oraz budową segmentu D wraz z towarzyszącą infrastrukturą, powierzchnia użytkowa segmentów A,B,C,D wynosi 13 603,28m2
 • w obszarze inkubatora IN-Tech 2 przebudowano istniejący budynek wraz towarzyszącą infrastrukturą, powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 4190,22m2
 • w obszarze C Mieleckiego Parku Przemysłowego wybudowana została: Linia kablowa średniego napięcia 15 kV długości 1252m oraz stacja transformatorowa 15/0,4 kV, Sieć wodociągowa długości 1035m, Droga dojazdowa długości 263,2m, Hala usługowo-wielofunkcyjna o powierzchni użytkowej 3211,62m2, Zbiorniki retencyjne o objętości V2=830m3, V3=700m3, przebudowana i rozbudowana została hala przemysłowa wraz z częścią biurowo-socjalną oraz towarzyszącą infrastrukturą (przebudowa 1254m2, dobudowa 4000m2)
 • w obszarze D Mieleckiego Parku Przemysłowego wybudowana została: Linia kablowa średniego napięcia 15 kV długości 3498m, Droga dojazdowa długości 1325mb wraz z oświetleniem.

 

W ramach projektu uruchomiono w In-TECH 1 Laboratorium pomiaru długości i kąta oraz Prototypownię, do których zakupiono następujące wyposażenie

 • skaner pomiarowy 3D ,
 • współrzędnościowa maszyna pomiarowa CNC ,
 • urządzenie do pomiaru chropowatości,
 • uniwersalne urządzenie do sprawdzania podstawowego sprzętu pomiarowego,
 • system do kontroli płytek wzorcowych, system do kontroli czujników zegarowych, system do kontroli suwmiarek i mikrometrów,
 • wyposażenie do kontroli średnicówek,
 • frezarko-kopiarka 5D, podnośnik samojezdny ,
 • system wydruku 3D, komputery biurowe, komputery CAD,
 • kserokopiarka – drukarka kolor A3, drukarka kolor A0,
 • przyrząd do pomiaru odchyłek kształtu i położenia ,
 • dygestorium , magnetometr, demagnetyzator

 

Poprzez realizację projektu uzbrojonych zostało 12,6365 ha terenów inwestycyjnych, wybudowano i zmodernizowano powierzchnię produkcyjną i usługową, na bazie zakupionego wyposażenia utworzone zostało zaplecze badawczo - rozwojowe dostępne dla innowacyjnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.