• IN-TECH 1
  • Laboratorium
  • Prototypownia
  • IN-TECH 2

Najnowsze informacje

Aktualne informacje o funkcjonowaniu Inkubatorów, Prototypowni i Laboratorium pomiarowego są publikowane na stronie internetowej www.marr.com.pl oraz na profilu.