• IN-TECH 1
  • Laboratorium
  • Prototypownia
  • IN-TECH 2

Spotkanie informacyjne w Warszawie

Spotkanie informacyjne w Warszawie dotyczące konkursu na szkolenia dla pracowników administracji publicznej z zakresu dostępności
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne dla zainteresowanych składaniem wniosku o dofinansowanie na realizację projektu w ramach konkursu nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-001/18 szkolenia dla pracowników administracji publicznej z zakresu dostępności przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami (działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego, Program Wiedza Edukacja Rozwój).


Spotkanie odbędzie się 11 maja 2018 r. (piątek) w godz. 11.00-14.00 w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie, w sali nr 1106.
Osoby zainteresowane spotkaniem prosimy o wysłanie formularza zgłoszeniowego (DOC 398 KB) na adres edyta.korus@miir.gov.pl lub konkurs.dostepnosc@miir.gov.pl. Zgłoszenia należy przesyłać do 6 maja 2018 r.
W przypadku osób z niepełnosprawnościami, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę spotkania.
Dla kogo
Na spotkanie zapraszamy wszystkich zainteresowanych składaniem wniosków w konkursie. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane m.in. przez organizacje pozarządowe, partnerów społecznych, przedsiębiorstwa, szkoły wyższe, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki naukowe itp
http://www.power.gov.pl/Strony/o-programie/Konferencje-i-szkolenia/Wpisz-tytul-szkolenia-lub-konferencji-41