• IN-TECH 1
  • Laboratorium
  • Prototypownia
  • IN-TECH 2

Młodzież w Inkubatorach

W ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich w dniu 18 maja 2017 roku Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. udostępniła swoje Inkubatory Nowych Technologii In-Tech 1 i In-Tech 2 dla zwiedzających. Obiekty te odwiedziły dziesiątki osób, wśród nich grupa młodzieży z Gimnazjum numer 3 w Mielcu.

foto fest11 a

Zwiedzającym najbardziej przypadły do gustu tajniki procesu produkcyjnego innowacyjnego roweru elektrycznego, który nie ma łańcucha, produkowanego przez zlokalizowana w In-Tech 1 firmę „JIVR” oraz zasady funkcjonowania prototypowni i laboratorium wzorcującego ARR „MARR” S.A.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się też konsultacje prowadzone przez pracowników Agencji z zakresu pozyskiwania dotacji unijnych i pożyczek na prowadzenie działalności gospodarczej.

Jednym z elementów Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Inkubatorach Nowych Technologii In-Tech 1 i In-Tech 2 była konferencja prasowa, podczas której poinformowano dziennikarzy o projekcie budowy Inkubatorów i pozyskanych na to środkach europejskich w wysokości 42 mln zł oraz nowych, poprawiających istniejącą bazę inwestycjach i usługach skierowanych do przedsiębiorców. Nowe inwestycje to zainstalowanie w Inkubatorze Nowych Technologii In-Tech 1 elektronicznego systemu ochrony, w ramach którego wymieniono istniejące kamery analogowe i zainstalowano nowe kamery cyfrowe w liczbie 21, wykonano system kontroli dostępu do drzwi wejściowych Roger, zainstalowano system włamania i napadu Satel Integra, a cały obiekt poddano 24 godzinnemu monitoringowemu przez firmę ochraniarską za pomocą systemu kamer i sygnalizacji alarmowej. Ponadto wyremontowano pomieszczenie, zajmowane do tej pory przez pracowników ochrony tworząc tzw. pokój kreatywny czyli miejsce, w którym przedsiębiorcy zlokalizowani w In-Tech 1 będą się mogli spotykać ze swoimi klientami, prowadzić rozmowy biznesowe, a w przyszłości może on również służyć jako miejsce dla start-upów, na które Agencja zamierza się szerzej otworzyć oferując im przestrzeń, narzędzia, wiedzę merytoryczną związaną z technologiami, projektami badawczo-rozwojowymi.

foto fest11 b

Jeśli chodzi o nowe usługi dla przedsiębiorców, to od ubiegłego roku ARR „MARR” S.A. organizuje dla nich Inkubatorowe śniadania, w ramach których przekazuje im istotne zagadnienia z zakresy funkcjonowania przedsiębiorczości, form jej wsparcia, środków unijnych. Tematem przewodnim ostatniego, kwietniowego spotkania było wzornictwo przemysłowe. W najbliższym czasie zamierza również uruchomić cykliczne dyżury ekspertów z różnych dziedzin.