• IN-TECH 1
  • Laboratorium
  • Prototypownia
  • IN-TECH 2

Szkolenie dotyczące Pomocy publicznej i pomocy de minimis

Celem szkolenia jest poznanie przez beneficjentów Regionalnego Programu dla województwa podkarpackiego 2014-2020 zagadnień związanych z rodzajami pomocy publicznej występującymi w projektach RPO WP 2014-2020. Dwudniowe szkolenie odbędzie się 10-11 kwietnia 2017 r. w godz. 9.00-15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Al. Łukasza Cieplińskiego 4 (II piętro).

Osoby chętne do udziału prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu uczestnik zostanie poinformowany mailem potwierdzającym. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach, wypełniając odpowiednio formularz zgłoszeniowy. Więcej szczegółów dostępne na stronie.